Du er her

Særligt til lodsejere

Lodsejere, som har jord beliggende inden for eller i nærheden af den foreslåede afgrænsning, kan vælge at blive en del af Pilotnaturpark Ringsted.

Ved at blive en del af Pilotnaturpark Ringsted får man mulighed for at være med til at styrke og udvikle lokalområdet.

Som lodsejer i naturparken har man indflydelse på udviklingen af området hvad enten det drejer sig om natur, kulturarv, friluftsliv, formidling, turisme, eller den erhvervsudvikling, som kan følge med ved branding af produkter.

Som lodsejer i Pilotnaturark Ringsted har man altid mulighed for: 

  • At fortsætte den eksisterende erhvervsaktivitet på landejendommen, f.eks. jordbrug. 
  • At bestemme om ens arealer skal indgå i projektet. 
  • At vælge hvilke projekter man vil engagere sig i. 
  • At vælge hvor meget man vil engagere sig i de projekter, man selv har valgt at deltage i. 
  • At være medbestemmende i forhold til retning for udviklingen af naturparken. 
  • Frit at vælge om man vil ind- eller udtræde af naturparken.

Spørgsmål til projektet kan rettes til: 

Projektleder Berit Horskjær Bojsen

Natur og Miljø

Tlf. 57 62 63 48

Email: bhb@ringsted.dk

 

Sidst opdateret

13.02.2021