Du er her

Pilotnaturpark Ringsted

I marts 2020 blev et stort område i Ringsted Kommune godkendt som pilotnaturpark i mærkningsordningen Danske Naturparker.

Godkendelsen af Pilotnaturpark Ringsted er et kvalitetsstempel på, at kommunen rummer nogle helt særlige og unikke områder. Indenfor området bliver det muligt at styrke og udvikle de mange natur- og kulturværdier og samtidig støtte udviklingen af lokale erhverv. Det gælder både i forhold til friluftsliv, bosætning, erhverv, samt formidling af områdets spændende natur- og kulturhistorie. 

Samtidig bliver det muligt for lodsejere og beboere at få stor medbestemmelse på udviklingen hen imod et attraktivt område, hvor pleje, beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres.

Visionen med Pilotnaturpark Ringsted

Visionen med Pilotnaturpark Ringsted er at skabe synlighed af lokalområdet og de mange muligheder og oplevelser, som det rummer. Udviklingen af områdets natur- og kulturværdier skal ske samtidig med at området kan benyttes til landbrug og skovbrug. 

Som pilotnaturpark får området nogle spændende muligheder. Det gælder bl.a. i forhold til at søge fonde og offentlige støttemidler til lokal udvikling. Derudover får området en langsigtet og helhedsorienteret planlægning, lokalt og national markedsføring af området og lokale erhvervsprodukter, vidensdeling i et naturparknetværk, mere dialog med borgere, foreninger, lodsejer m.fl.

Konkrete mål og visioner for naturparken bliver i pilotnaturpark-perioden udarbejdet i samarbejde med lodsejere og interessenter.

Udviklingen mod en naturpark

En pilotnaturpark er det første skridt imod en egentlig naturpark. I løbet af de næste 5 år vil området have status som pilotnaturpark. Her skal Ringsted Kommune i samarbejde med et naturparkråd, borgere og lodsejere arbejde sammen om udviklingen af området. 

Det gælder også i forhold til den fysiske afgrænsning, som endnu ikke er fastlagt. Herefter kan området blive certificeret som en egentlig naturpark.

Det potentielle naturparkområde

I Ringsted Kommune er der store natur- og kulturværdier i de store sølandskaber ved Haraldsted og Gyrstinge sø samt i de omkringliggende kuperede landskabskorridorer bestående af åer, skove og moser. 

Den nordlige del af Ringsted Kommune består af et kuperet dødislandskab domineret af skove, hvor man bl.a. kan finde Sjællands højeste punkt, Gyldenløves Høj, mensden sydlige del af kommunen består af det brede ådals landskab omkring Ringsted Å.

Det potentielle naturparkområde strækker sig på tværs af Ringsted Kommune i et istidsskabt og kuperet landskab med tunneldale, store søer og mange vandløb og moser.

I den nordlige del af pilotnaturparken finder du det midtsjællandske skovhøjland med Allindelille Fredskov, som er en helt særlig naturperle. Her vokser over en fjerdel af alle plantearter i Danmark.

Mod syd finder du Sjællands største vandløb, Susåen, med sine vidtstrakte enge. Centralt i naturparkes potentialeområde ligger Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø omkranset af store skove, moser og enge.

Naturparkens afgrænsning vil ende med at være et resultat af landskabets naturlige forløb i samspil med lodsejeres ønske om at være en del af naturparken. 

På kortet er området med det største potentiale som naturpark skraveret.

nyt kort

Hvad skal Naturpark Ringsted hedde?

Har du tænkt på et godt navn til en naturpark i Ringsted Kommune? Det vil på et tidspunkt i projektperioden blive muligt at komme med forslag til navnet på den kommende naturpark. Pilotnaturpark Ringsted er en arbejdstitel, som er valgt fordi navnet stedfæster naturparken.

Har du spørgsmål eller vil vide mere?

Spørgsmål til projektet kan rettes til:  

Projektleder Berit Horskjær Bojsen

Natur og Miljø

Tlf. 57 62 63 48  

Email: bhb@ringsted.dk 

Sidst opdateret

13.02.2021