Du er her

Organisering

Hvordan er pilotnaturparken organiseret?

Pilotnaturpark Ringsted er godkendt af Friluftsrådet, som også skal certificere den endelige naturpark.

Projektet ledes af en styregruppe og en tværgående projektgruppe internet i Ringsted Kommune. 

Derudover, er der nedsat et pilotnaturparkudvalg (§17 stk. 4 udvalg), som skal rådgive i principielle spørgsmål og i sager af større betydning for projektet.

Udvalget skal sikre lokal forankring og inddragelse og er sammensat af byrådspolitikere, lodsejere, borgere og interessenter med særlig interesse for projektet. 

Projektgruppen varetager den daglige drift, samt arbejdet frem mod godkendelse som naturpark. Det omfatter blandt andet en naturparkplan og en klar geografisk afgrænsning af naturparken. Byrådet godkender ansøgningsmaterialet til Friluftsrådet om at blive en certificeret naturpark.

 

organisationsdiagram

 

 

Sidst opdateret

05.07.2021