Du er her

Om Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning og et kvalitetsstempel for de bedste naturoplevelser i Danmark.

Danske Naturparker certificeres af Friluftsrådet og er en samling af større, sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi.

En naturpark er ikke en egentlig park med én indgang. Det er et område, som strækker sig over et stort areal med mange forskellige lokale fortællinger, oplevelser og naturværdier. 

Indenfor naturparken er der fokus på både at benytte og beskytte naturen samt at skabe synlighed og formidling af lokalområdet og de mange muligheder og oplevelser, som det rummer indenfor natur, kultur og friluftsliv. I en naturpark spiller også erhverv en vigtig rolle.

I Danmark findes der 14 naturparker og pilotnaturparker fordelt over hele landet.

kort

Processen mod en Naturpark  

For at være en naturpark skal området leve op til krav om særlig kvalitet og udvikling i natur og friluftsmuligheder. Der er i alt 10 kriterier. For en pilotnaturpark skal kriterierne 1-7 være opfyldt, og det skal være sandsynligt at alle kriterier kan opfyldes i løbet af 5 år som pilotnaturpark.  

Kriterier for en naturpark:

  1. Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet natur.

  2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning.

  3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder.

  4. Naturparken skal have et naturparkråd.

  5. Afsætning af den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen.

  6. Naturparken og dens afgræsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil.

  7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borger- og lodsejerinddragelsesprocesser.

  8. Der skal være formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende.

  9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet.

  10. Der skal udvikles en naturparkplan, som skal være godkendt politisk og af Nationalkomiteen.

Frivillighed

Frivillighed er et bærende element for Danske Naturparker, og udvikling af naturparkerne skal ske nedefra.

Det betyder, at udviklingen af naturparken skal ske i samarbejde med lodsejere, foreninger, borgere og andre interessenter, og at man selv bestemmer, hvilke projekter og tiltag, som man vil deltage i.

Vil du vide mere? 

Du kan læse mere om Danske Naturparker og Friluftsrådets mærkningsordning på Danske Naturparkers hjemmeside.

Sidst opdateret

08.01.2021