Du er her

God færdsel

Naturen bruges af mange mennesker og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Med hund i naturen

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Reglerne gælder også selv om der ikke er opsat skilte. Kun i de særlige hundeskove må du gerne lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Til fods

Hovedparten af skovene i Ringsted er privatejet. I private skove er man på besøg og bør derfor opføre sig som en betænksom gæst – dels af hensyn til naturens planter og dyr, dels af hensyn til de mennesker, som ejer og lever af naturen. Færdsel er tilladt på skoveje og anlagte stier fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.

I de fleste offentlige skove må man gerne færdes uden for stier og veje og færdsel er tilladt hele døgnet. Man skal rette sig efter skiltningen. Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

ringsted.dk kan man se hovedparten af de private skove i Ringsted Kommune.

På cykel

Man må cykle på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje. 

I private skove må man cykle fra kl. 6 om morgenen til solnedgang – hele året.  

På hesteryg

Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier, medmindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Bemærk, at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker mv., medmindre man har ejerens tilladelse.

I private skove bestemmer ejeren hvor ridning er tilladt. Hvis der ikke er sat skilte op, må man dog ride på private fællesveje, som fører gennem skove.

I offentlige skove, kan man som regel ride i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer.

Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv.

Til vands

Du må bade i alle offentligt ejede søer, med mindre der er skiltet imod det.

Reglerne for sejlads kan være forskellige fra sted til sted. Det skyldes, at kommunerne kan fastsætte regler om offentlighedens adgang til at ro og sejle på offentligt ejede søer og vandløb. Husk derfor altid at tjekke de lokale regler, før du begiver dig ud på vandet.

Sejlads med motor er som udgangspunkt ikke tilladt, med mindre det fremgår af et lokalt vandløbsregulativ eller en lokal sejladsbekendtgørelse.

Læs mere om aktiviteter ved vandet i Ringsted her.

Overnatning

Overnatning i naturen er kun tilladt på særlige telt-, lejr- og shelterpladser.

I Vrangeskov findes et område med fri teltning. Se området og læs om regler om fri teltning på Udinaturen.dk.

Friluftsguiden.dk findes alle telt-, lejr- og shelterpladser i Ringsted Kommune.

Arrangementer

I private skove skal man have en tilladelse til at lave arrangementer og organiserede aktiviteter. Det gælder uanset deltagerantallet. Tilladelsen fra skovejeren skal gives senest 14 dage før arrangmentet annonceres.

Mere information

Friluftsrådet har lavet en god guide til de mest almindelige regler for færdsel i naturen. 

Sidst opdateret

01.12.2021