Du er her

Drømmen om en naturpark i Ringsted

Ringsted Kommune er midt i mulighederne og på én gang rammen om livet på landet og livet i byen. Det er her land og by møder hinanden.

I Ringsted vil vi noget sammen, og den stærke sammenhæng mellem by og land er et aktiv, som giver en hel kommune. En kommune med plads til både gamle og nye virksomheder og de kreative mikrovirksomheder. En kommune for børn, voksne og bedsteforældre. 

Der er her, drømmen om en naturpark er spiret. En naturpark, der værner om naturen med de store søer og mange vandløb og moser, og som samtidig lærer os at passe på naturen. En naturpark, der gør det sjovere at komme ud på opdagelse, og som fortæller os historien om Ringsted. 

Potentialet er stort. I den nordlige del af Ringsted Kommune kan du finde det midsjællandske højland med naturperlen Allindelille Fredskov, hvor omkring en fjerdedel af alle Danmarks plantearter vokser. Mod syd finder du Sjællands længste vandløb, Susåen, med sin sine vidtstrakte enge. Centralt ligger Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø med et helt enestående fugleliv.

Oplev de spændende områder i Ringsted via bl.a. vandreruter, mountainbikeruter, fugletårne, Ringsted Oplevelsessti og fri sejlads på Haraldsted Sø. Når mørket falder på, kan du sove i shelter eller i telt og lave mad over bål. 

Fortidens spor kan ses i landskabet

Naturparken kan danne ramme for forællinger, hvor man mærker historiens vingesus. Fortællinger om hvordan Ringsted i Middelalderen var den vigtigste by på Sjælland. Her blev de vigtige beslutninger truffet, mens danske konger og dronninger blev begravet i Sct. Bendts Kirke, og der var blodige kampe om tronen.

Sporene fra dengang ses tydeligt i landskabet, hvor ruiner, gravhøje og andre fortidsminder vækker minder om en grum fortid med mord og nedbrændinger.

Naturparken kan også fortælle historien om Ringsted Kommune som landbrugsland. Om hvordan den lokale industri var centreret omkring landbruget, og hvordan nogle af de virksomheder, der blev grundlagt i slutningen af 1800-tallet, stadig er en del af Ringsted i dag.

Naturparken formes i fællesskab

Den fantastiske natur rundt om Ringsted er afsættet for naturparken, men fælleskabet og historierne skal vi selv forme.

Derfor ønsker Byrådet at nedsætte et naturparkudvalg, hvor lodsejere og andre ildsjæle kan vejlede politikerne om, hvordan vi får drømmene til at blomstre i en fælles naturpark. Lige nu skal vi fremme mulighederne ved at skabe visionerne og rammerne for, hvordan vi i fællesskab kan gøre det, der gør Ringsted helt særlig, endnu stærkere.

Sidst opdateret

08.01.2021